SOŠ Komenského, Pezinok

SOŠ Komenského, Pezinok

Komenského 27
90201 Pezinok
IČO: 351822

Informácie o inštitúcii SOŠ Komenského, Pezinok

SOŠ na Komenského ulici v Pezinku

 

vznikla v roku 1984 ako SOU stavebné. Od roku 1992 sa postupne vyselektovali učebné odbory, vznikli nové učebné a študijné odbory podľa potrieb trhu práce. SOU stratilo prívlastok stavebné a snaží sa zaradiť medzi vzdelávacie inštitúcie najmä v oblasti služieb. Od roku 2009 sa znemil názov školy na Strednú odbornú školu (SOŠ). Ako typický školský areál v tichej časti Mesta Pezinok, uprostred zelene, s vlastným školským internátom, veľkou jedálňou, výbornou kuchyňou, športovou halou, vonkajšími športoviskami (otvorenými pre verejnosť), vlastným kaderníctvom a profesionálne vybavenými priestormi má všetky predpoklady ďalšieho rozvoja.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári a kaderníci v prevádzkach - podľa typu ukončeného štúdia - doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov a iných prevádzok. Absolventi študijného odboru sa uchádzajú o štúdium na vysokých školách (najčastejšie: ekonomické zameranie, cestovný ruch, dizajnérstvo).

 

Štúdium na SOŠ

 

Pre absolventov 9.ročníka ZŠ

Učebné odbory:

 

6445 2

kuchár

6444 2

čašník, servírka

6456 2

kaderník

8573 2

umelecký keramik

2962 2

pekár


Štúdium je denné 3-ročné, končí záverečnou skúškou a absolvent získa výučný list.

 

Študijné odbory:

 

6446 4 kozmetik
6444 4 čašník, servírka

 

Štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou, absolvent získa aj výučný list.

 

6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu

6341 6 škola podnikania

 

Štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou.

 

Pozn.: V sieti MŠ SR máme zaradené tieto učebné odbory. V každom odbore môže SOŠ otvoriť 1.ročník len v prípade, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov.

 

V šk.r. 2012/2013 sa učebné odbory pekár a umelecký keramik nebudú otvárať.

Uplatnenie absolventov
Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári, kaderníci v prevádzkach - podľa typu ukončeného štúdia - doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov. Absolventi študijného odboru sa uchádzajú o štúdium na vysokých školách (najčastejšie ekonomického zamerania, cestovný ruch, dizajnérstvo).

Kde nás nájdete?

Zobrazit